trzecie niebo

Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi (Ef 6,10)

10.09 - 12.09 2021 r.

UWIELBIENIOWE FORUM LIDERÓW
I WSPÓLNOT CHARYZMATYCZNYCH

Drodzy uczestnicy „Trzeciego Nieba”

Od kilku tygodni, trwając w intensywnych przygotowaniach do naszego uwielbieniowego forum liderów i wspólnot charyzmatycznych, zmagaliśmy się ze sporą trudnością – wprowadzonym, ze względu na pandemię, ustawowym limitem osób, które mogą uczestniczyć w tego typu zgromadzeniach. Wynosi on 150 osób i w takim ośrodku, jakim są Zembrzyce, musimy go respektować. Co więcej, nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych miesiącach uległ on zwiększeniu. Wymusza to na nas poważne ograniczenie ilości uczestników Trzeciego Nieba i w konsekwencji – poważnie rzutuje na całość tego wydarzenia. Chcemy bowiem, aby Trzecie Niebo było w swej istocie nie tylko czasem słuchania nauczań i wzajemnego dzielenia się dobrymi treściami w gronie liderów i odpowiedzialnych za wspólnoty, ale także – a może przede wszystkim – przestrzenią budowania braterskich relacji. W naszej ocenie nie można zrealizować tego założenia w obliczu radykalnego ograniczenia ilości uczestników.

Nie chcąc stracić niepowtarzalnego klimatu Trzeciego Nieba, a jednocześnie – pragnąc dać możliwość wzięcia w nim udziału wszystkim osobom, które do tej pory zarejestrowały swoje uczestnictwo, podjęliśmy trudną dla nas decyzję o przesunięciu terminu Trzeciego Nieba. Odbędzie się ono w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach.

Temat naszego forum oraz skład mówców nie ulegnie zmianie – wydłużamy tylko czas przygotowań do tego wydarzenia, licząc, że pozwoli nam to uniknąć przykrych skutków pandemii i w przyszłym roku spotkamy się w bardziej sprzyjających warunkach.

Osoby, które zarejestrowały się i opłaciły swoje uczestnictwo, do 20 sierpnia 2020 roku otrzymają zwrot wpłaconej sumy na konto, z którego została dokonana wpłata. Jednocześnie zachowujemy ich rezerwacje. W maju przyszłego roku będziemy kontaktować się w pierwszej kolejności właśnie z nimi, prosząc o uiszczenie stosownej opłaty i tym samym – o finalne potwierdzenie swego uczestnictwa. W ten sposób chcemy zapewnić osobom już zarejestrowanym pierwszeństwo w udziału w tym wydarzeniu.

Jednocześnie zachęcamy, aby śledzić fanpage tyskiego Centrum Duchowości oraz stronę www.trzecieniebo.pl – znajdziecie tam wszystkie aktualne informacje o przygotowaniach do Trzeciego Nieba.

Trwając w modlitwie i jedności posyłamy wam moc błogosławieństw i liczymy na spotkanie z wami w przyszłym roku, w Zembrzycach.

Zespół Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

 

Termin Trzeciego Nieba przesuwamy, ale w zamian proponujemy lekturę z ubiegłorocznego forum – niech towarzyszy nam w czasie przygotowania do najbliższej edycji.

Więcej >>

Trzecie Niebo

TRZECIE NIEBO to weekendowe uwielbieniowe forum liderów i wspólnot charyzmatycznych, w trakcie którego chcemy spotkać się jako liderzy i przedstawiciele różnych środowisk ewangelizacyjnych i grup modlitewnych.

Celem tego spotkania jest wspólne doświadczenie Bożej chwały. Chcemy także, aby Trzecie Niebo było okazją do dzielenia się świadectwem wiary i budowania więzi między naszymi wspólnotami.

Wszystko to dzięki głębi Słowa Bożego, głoszonym świadectwom, nauczaniom i pełnej mocy modlitwie uwielbienia oraz intensywnemu przeżyciu liturgii.

TRZECIE NIEBO oznacza najwyższy stopień zachwytu, doznanie Bożej chwały, doświadczenie obcowania z Bogiem i jego aniołami, przedsionek wieczności niemożliwy do osiągnięcia przez człowieka jego przyrodzonymi siłami, ale owoc porwania przez łaskę.

TRZECIE NIEBO, to w terminologii dawnego judaizmu określenie raju lub miejsca szczęśliwości, siedziba Boga – tak zwane niebiosa duchowe. Benedykt XVI, komentując doświadczenie trzeciego nieba, które stało się udziałem św. Pawła (por. 2 Kor 12, 2), mówi o szczególnym, niewyrażalnym słowami przeżyciu, silnej i głębokiej kontemplacji, w której Pan całkowicie pochwycił Apostoła i przyciągnął go do siebie”.

 

Mówcy w 2020 roku:

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

Urodził się w 1971 roku. W Dzień Dziecka. Chyba nieprzypadkowo. Skończył prawo na Uniwersytecie Śląskim. Chyba przypadkowo. Interesuje go to, co mówi dziś do Kościoła Duch Święty.

Dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, ewangelizator. Mąż Doroty, ojciec Marty, Łukasza i Nikodema. Lider Diakonii Świętej Rodziny – wspólnoty, która od 30 lat modli się w Katowicach.

Przed dwudziestu laty opublikował książkę „Radykalni” – poruszające wywiady z Tomaszem Budzyńskim, Darkiem Malejonkiem, Piotrem Żyżelewiczem i Grzegorzem Wacławem „Dzikim”. Wywiady z czołowymi muzykami rodzimego undergroundu i ikonami kultury niezależnej, którzy przeżyli nawrócenie i publicznie przyznawali się do wiary w Boga stały się rychło bestsellerem i sprzedały się w kilkudziesięciotysięcznym nakładzie.

Od tej pory wydał jeszcze książki: „Dziennik pisany mocą”, „Dno”, „Drugie dno, czyli muzyka i świąteczny nastrój”, „Tramwaj, kefir i bułka”, „Pełne zanurzenie”, „Z góry dziękuję” i „Słodkie kłamstwa” (wraz z ks. Rafałem Jarosiewiczem), „Z Jezusem dasz radę” (z o. Rafałem Kogutem), „Pan Bóg? Uwielbiam!”, „Jak poruszyć niebo?”, wywiad-rzeka „Niech żyje słabość, czyli o Wszechmocnym, który przychodzi jak żebrak” oraz dwa zbiory rozmów: „Wyjście awaryjne” i „Ciemno, czyi jasno”.

Mąż Agnieszki, tata Grzesia, Basi i Emilki. Od 1997 r. – po mocnym doświadczeniu osobistego nawrócenia na Kursie „Filip” – współtworzy Wspólnotę „Chefsiba” w parafiach na warszawskim Ursynowie razem z przyjaciółmi, znajomymi i częścią rodziny. Od maja 2016 r. służy jako lider Wspólnoty, jest też związany z Apostolskim Ruchem Wiary.

Z wykształcenia – dziennikarz, (absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW), pracuje zawodowo jako dziennikarz telewizyjnej stacji informacyjnej. W 2011 r. wraz z żoną i grupą kilkunastu osób z „Chefsiby” ukończył roczny kurs Szkoły Biblijnej Ulfa Ekmana „LOBC” w Uppsali. Mówca konferencyjny i rekolekcyjny, konferansjer, mistrz ceremonii, tłumacz, pasjonat komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. Jedno z życiowych mott? „Życie jest zbyt krótkie, żeby nosić nudne buty…”

Spytałem kiedyś Ulfa Ekmana o zadania lidera wspólnoty. Odpowiedział krótko:
To lead, feed and protect czyli Prowadzić, karmić i chronić. Tej dewizy chcę się trzymać!

Ukończył Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył Szkolę Trenerów (Europejskie Ramy Kwalifikacji EQF­5 stopień trenerski). Ukończył Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt oddział Krakowski, a także specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Od 2000-2014 roku pracował w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Obecnie pracuje w Instytucie Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Fundacji Aplica, gdzie prowadzi psychoterapię oraz szkolenia i warsztaty. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Szkoli psychologów, terapeutów ucząc pomocy psychologicznej. Jego pasją jest prowadzenie warsztatów i treningów związanych z rozwojem osobistym. Nieprzerwanie od kilkunastu lat uczy ludzi odkrywania własnego potencjału i świadomego dokonywania wyborów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi wpierając inne organizacje w budowaniu zespołów. Pracuje z liderami w ramach Szkoły Liderów, jak również indywidualnie pomagając im stawać się lepszym, bardziej kompetentnym i świadomym liderem. Głosił w wielu Wspólnotach i Kościołach w Polsce , a także był mówcą na misji ewangelizacyjnej na Ukrainie.

Mąż Uli i tata Noemi, Samuela i Dawida.

Kapłan archidiecezji warmińskiej, dr hab. teologii, wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Autor książek i artykułów z zakresu demonologii, mariologii i homiletyki. Od lat zajmuje się ruchem charyzmatycznym, z którym jest blisko związany. Aktualnie proboszcz parafii w Stawigudzie.

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

Założycielka i lider wspólnoty „Dom w Ramionach Ojca” w Warszawie. Z wykształcenia filmoznawca, w latach 2009-2015 pracowała w telewizji i przy produkcjach filmowych. Obecnie prowadzi fundacje „Back Home”. Bliski jest jej temat misji, uwielbienia i prorokowania przez sztukę. Sama maluje obrazy i pisze ikony. #LoveInAction.

Franciszkanin, dr teologii, dogmatyk. Głosi rekolekcje, jest autorem wielu publikacji i konferencji z zakresu teologii dogmatycznej oraz chrześcijańskiej duchowości. Związany ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i ruchem charyzmatycznym. Duszpasterz Wspólnoty Zacheusz.

Lider wspólnoty „Głos Pana” w Skierniewicach. Z pasją w sercu dzieli się swoim doświadczeniem Jezusa na wielu konferencjach w kraju i na całym świecie. Autor czterech książek m.in. „Rozpal wiarę, a będą działy się cuda”, czy „77 Moc przebaczenia”. Na YouTubie prowadzi piętnastominutowe odcinki z rozważaniem Słowa Bożego zatytułowane „Kwadransik ze Słowem”.

Założyciel i prezes „Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni”, w ramach której podejmuje szereg działań na rzecz jedności, wzrostu i odnowy Kościoła. Psycholog, mówca, sekretarz Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Przez kilka lat (2012-2017) ściśle współpracował z ówczesnym biskupem pomocniczym, Grzegorzem Rysiem. Od 2018 roku jest członkiem Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej. Wraz z żoną prowadzi Wspólnotę „Głos na Pustyni”, której członkowie od kilku lat ewangelizują i posługują modlitwą w całej Polsce. Jest autorem książki „Jesteśmy synami Króla”, a także współautorem – wraz z o. Adamem Szustakiem – książki „Błogosławieństwo ma moc, czyli o sile Twojego słowa”. Szczęśliwy ojciec Daniela i Zuzi.

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

Misjonarz Świętej Rodziny. Pasterz wspólnoty „Poznanie Jezusa”.

Warszawa 24/7

Żona i mama trzech córek. Lider uwielbienia i autorka pieśni. Nagrała dwie płyty: „Wołaj do Mnie” i „Mimo to”. Autorka książki „Życie Dawida”. Tworzy przestrzeń codziennej modlitwy z uwielbieniem na żywo w Domu Modlitwy w Warszawie. Z zawodu grafik.

Warszawa 24/7

Wraz z żoną Dorotą prowadzi Dom Modlitwy w Warszawie od 2008 roku. Pełen pasji i ognia mówca, ewangelizator. Miłośnik Pisma Świętego i historii Kościoła. W swoich nauczaniach czerpiący inspiracje z ruchów monastycznych i odnowowych Kościoła. Prywatnie mąż i ojciec, zawodowo biznesmen.

Żona Aleksandra, mama Nikodema i Benedykta; pedagog, psychoterapeuta (w drodze do certyfikatu), doradca rodzinny, przez wiele lat nauczyciel NPR; w swej pracy zawodowej prowadzi terapię indywidualną oraz terapię rodzin i par, konsultuje rodziców w obszarach wychowawczych, prowadzi warsztaty „Akademia Rodzica” oraz treningi z zakresu rozwoju osobistego, koordynuje pracę placówki wsparcia dziennego dla dzieci; jej pasją jest człowiek, praca na rzecz lepszego funkcjonowania w pełnionych rolach życiowych, budowania trwałych więzi i konstruktywnych relacji; wiara nadaje sens jej życiu, od wielu lat związana z Ruchem Światło-Życie (animator diakonii modlitwy wstawienniczej Centrum Duchowości) bliska jej jest duchowość ignacjańska.

3 Niebo

Dr hab. filozofii, politolog, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej i przewodniczący Komisji ds. świeckich II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej – związany z ruchem charyzmatycznym, od lat posługuje modlitwą i na wiele sposobów głosi Ewangelię. Prywatnie mąż i ojciec.

Będą z nami:

będą z nami

Tak było w 2019 r.:

Tak było w 2018 r.:

Gościem specjalnym TRZECIEGO NIEBA był Raymond Nader.

3 Niebo

Raymond Nader

Libański katolik, maronita, dyrektor chrześcijańskiej telewizji satelitarnej Noursat, która nadaje programy na cały Bliski Wschód. Od dwudziestu czterech lat jest stygmatykiem uznanym przez antiocheńskiego patriarchę maronitów (nosi na ramieniu odcisk dłoni św. Szarbela). Podróżuje po całym świecie, dając świadectwo wiary, ewangelizując i przekazując orędzia otrzymywane od św. Szarbela.

 

 

Dotyk Boga - świadectwo spotkania

 

Pozostałe świadectwa i nauczania na naszym kanale YouTube:

Słowo dla Ciebie

“Czas mocy, czas łaski, czas chwały. "Trzecie niebo" otwiera swoje podwoje. Wyjątkowi goście, poruszające świadectwa i nauczanie, niepowtarzalny styl uwielbienia rodem z tyskiego Centrum Duchowości. Daj się zaprosić. Tam po prostu trzeba być.”

dr hab. Aleksander Bańka

Do rozpoczęcia pozostało:

Piątek, 4 września 2020 r.

Gdzie i kiedy

tagi

Rozpoczęcie

Piątek 4 września 2020 r.
18:00

 

Trzecie Niebo odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach, http://totus-tuus.com.pl/

Jak dojechać >>

Zakończenie

Niedziela 6 września 2020 r.
15:00

 

 

Ramowy program minionego forum >>

 

 

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej zaprasza

 

Otrzymałeś bilet? Zaloguj się!Login:
Hasło:
 

Chcesz dołączyć, lecz nie posiadasz biletu? Napisz do dajsieporwac@trzecieniebo.pl