trzecie niebo

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42)

08.09 - 10.09 2023 r.

UWIELBIENIOWE FORUM LIDERÓW
I WSPÓLNOT CHARYZMATYCZNYCH

Trzecie Niebo

TRZECIE NIEBO to weekendowe uwielbieniowe forum liderów i wspólnot charyzmatycznych, w trakcie którego chcemy spotkać się jako liderzy i przedstawiciele różnych środowisk ewangelizacyjnych i grup modlitewnych.

Celem tego spotkania jest wspólne doświadczenie Bożej chwały. Chcemy także, aby Trzecie Niebo było okazją do dzielenia się świadectwem wiary i budowania więzi między naszymi wspólnotami.

Wszystko to dzięki głębi Słowa Bożego, głoszonym świadectwom, nauczaniom i pełnej mocy modlitwie uwielbienia oraz intensywnemu przeżyciu liturgii.

TRZECIE NIEBO oznacza najwyższy stopień zachwytu, doznanie Bożej chwały, doświadczenie obcowania z Bogiem i jego aniołami, przedsionek wieczności niemożliwy do osiągnięcia przez człowieka jego przyrodzonymi siłami, ale owoc porwania przez łaskę.

TRZECIE NIEBO, to w terminologii dawnego judaizmu określenie raju lub miejsca szczęśliwości, siedziba Boga – tak zwane niebiosa duchowe. Benedykt XVI, komentując doświadczenie trzeciego nieba, które stało się udziałem św. Pawła (por. 2 Kor 12, 2), mówi o szczególnym, niewyrażalnym słowami przeżyciu, silnej i głębokiej kontemplacji, w której Pan całkowicie pochwycił Apostoła i przyciągnął go do siebie”.

 

kliknij, aby powiększyć

O opanowaniu...

O łagodności...

O radości...

Mówcy w 2023 roku:

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

Ukończył Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył Szkolę Trenerów (Europejskie Ramy Kwalifikacji EQF­5 stopień trenerski). Ukończył Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt oddział Krakowski, a także specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Od 2000-2014 roku pracował w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Obecnie pracuje w Instytucie Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Fundacji Aplica, gdzie prowadzi psychoterapię oraz szkolenia i warsztaty. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Szkoli psychologów, terapeutów ucząc pomocy psychologicznej. Jego pasją jest prowadzenie warsztatów i treningów związanych z rozwojem osobistym. Nieprzerwanie od kilkunastu lat uczy ludzi odkrywania własnego potencjału i świadomego dokonywania wyborów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi wpierając inne organizacje w budowaniu zespołów. Pracuje z liderami w ramach Szkoły Liderów, jak również indywidualnie pomagając im stawać się lepszym, bardziej kompetentnym i świadomym liderem. Głosił w wielu Wspólnotach i Kościołach w Polsce , a także był mówcą na misji ewangelizacyjnej na Ukrainie.

Mąż Uli i tata Noemi, Samuela i Dawida.

Adrian Józef Galbas urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. W latach 1987-1988 odbył Nowicjat w Ząbkowicach Śl., a następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 roku w Zakopanem, a 7 maja 1994 roku w Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteratu.

W latach 1994 – 1995 r. był wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995 – 1998 studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL. W latach 1998-2002 był prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a od 2002 do 2005 radcą w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. W latach 2002 – 2003 był Sekretarzem ds. Apostolstwa w Częstochowie. W 2003 roku został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 roku. Jednocześnie od 2008 do 2011 roku pełnił po raz kolejny funkcję radcy w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Poznaniu. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011- 2019 był Przełożonym Prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia 2019 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Biskupem Pomocniczym Diecezji Ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 roku w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku. Głównym konsekratorem był biskup ełcki Jerzy Mazur, a współkonsekratorami: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce i abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

W diecezji ełckiej był min.: Wikariuszem Generalnym, Przewodniczącym Komisji ds. Architektury i Sztuki, Moderatorem Kurii Biskupiej oraz odpowiedzialnym za formację stałą kapłanów z młodszych roczników święceń. 4 grudnia 2021 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Arcybiskupem Koadiutorem Archidiecezji Katowickiej. W Konferencji Episkopatu Polski jest Przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

Założycielka i lider wspólnoty „Dom w Ramionach Ojca” w Warszawie. Z wykształcenia filmoznawca, w latach 2009-2015 pracowała w telewizji i przy produkcjach filmowych. Obecnie prowadzi fundacje „Back Home”. Bliski jest jej temat misji, uwielbienia i prorokowania przez sztukę. Sama maluje obrazy i pisze ikony. #LoveInAction.

Urodził się w 1971 roku. W Dzień Dziecka. Chyba nieprzypadkowo. Skończył prawo na Uniwersytecie Śląskim. Chyba przypadkowo. Interesuje go to, co mówi dziś do Kościoła Duch Święty.

Dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, ewangelizator. Mąż Doroty, ojciec Marty, Łukasza i Nikodema. Lider Diakonii Świętej Rodziny – wspólnoty, która od 30 lat modli się w Katowicach.

Przed dwudziestu laty opublikował książkę „Radykalni” – poruszające wywiady z Tomaszem Budzyńskim, Darkiem Malejonkiem, Piotrem Żyżelewiczem i Grzegorzem Wacławem „Dzikim”. Wywiady z czołowymi muzykami rodzimego undergroundu i ikonami kultury niezależnej, którzy przeżyli nawrócenie i publicznie przyznawali się do wiary w Boga stały się rychło bestsellerem i sprzedały się w kilkudziesięciotysięcznym nakładzie.

Od tej pory wydał jeszcze książki: „Dziennik pisany mocą”, „Dno”, „Drugie dno, czyli muzyka i świąteczny nastrój”, „Tramwaj, kefir i bułka”, „Pełne zanurzenie”, „Z góry dziękuję” i „Słodkie kłamstwa” (wraz z ks. Rafałem Jarosiewiczem), „Z Jezusem dasz radę” (z o. Rafałem Kogutem), „Pan Bóg? Uwielbiam!”, „Jak poruszyć niebo?”, wywiad-rzeka „Niech żyje słabość, czyli o Wszechmocnym, który przychodzi jak żebrak” oraz dwa zbiory rozmów: „Wyjście awaryjne” i „Ciemno, czyi jasno”.

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

Pallotyn, jako młody chłopak nie miał nic wspólnego z Kościołem. Obracał się w środowisku antyklerykałów i sam zgadzał się z jego ideami. Przełomem w jego życiu była pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 2002 r. Doświadczenie Boga było tak ogromne, że zdecydował się poświęcić mu życie. Wybrał, jak mówi, między życiem a śmiercią.

Od 2009 r. jest księdzem. Mieszka w Lublinie. Prowadzi Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji, Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca i zespół Razem za Jezusem. Posługuje w wielu miejscach w Polsce i za granicą, głosząc słowo Boże i prowadząc rekolekcje i sesje formacyjne oraz formując ewangelizatorów i wspólnoty ewangelizacyjne.

Ważną część jego posługi zajmuje prowadzenie wieczorów uwielbienia oraz modlitw w intencji uzdrowienia. Jest autorem wielu książek.

źródło: https://lublin.gosc.pl/

Urodziłam się w 1970 r. w Krakowie i tu ukończyłam Liceum Plastyczne, a potem wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Studiowałam w UP JPII i obroniłam doktorat z teologii duchowości. Moją największą pasją jest głoszenie. Po prostu, jak każda kobieta lubię dużo mówić :-) Jeśli tylko jest możliwość (w porę i nie w porę) głoszę rekolekcje i różnej maści konferencje na temat duchowości. Widać było mi tego za mało, więc wzięłam się za pisanie bloga... Zapraszam ;-)

Mąż Agnieszki, tata Grzesia, Basi i Emilki. Od 1997 r. – po mocnym doświadczeniu osobistego nawrócenia na Kursie „Filip” – współtworzy Wspólnotę „Chefsiba” w parafiach na warszawskim Ursynowie razem z przyjaciółmi, znajomymi i częścią rodziny. Od maja 2016 r. służy jako lider Wspólnoty, jest też związany z Apostolskim Ruchem Wiary.

Z wykształcenia – dziennikarz, (absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW), pracuje zawodowo jako dziennikarz telewizyjnej stacji informacyjnej. W 2011 r. wraz z żoną i grupą kilkunastu osób z „Chefsiby” ukończył roczny kurs Szkoły Biblijnej Ulfa Ekmana „LOBC” w Uppsali. Mówca konferencyjny i rekolekcyjny, konferansjer, mistrz ceremonii, tłumacz, pasjonat komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. Jedno z życiowych mott? „Życie jest zbyt krótkie, żeby nosić nudne buty…”

Spytałem kiedyś Ulfa Ekmana o zadania lidera wspólnoty. Odpowiedział krótko:
To lead, feed and protect czyli Prowadzić, karmić i chronić. Tej dewizy chcę się trzymać!

Pasją s.Joanny Nowińskiej jest Bóg i Jego Słowo. Z Niego wyrasta jej profil naukowy (biblista, dr hab.) oraz zaangażowanie ewangelizacyjne i przynależność wspólnotowa (Cor Patris). Aktualnie pracuje jako wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracuje z Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach, ALPHA Polska, Świeckimi Misjonarzami Kombonianami, Inicjatywą Missio, wspólnotą Góra Oliwna, TV TRWAM,radiem eM i Gościem Niedzielnym. Jest współtwórcą i realizatorem projektu ewangelizacyjnego YOUMYGOD, mającego na celu propagowanie poznawania Boga w Biblii poprzez wykorzystanie narzędzi egzegezy i teologii biblijnej. Współpracuje z Księżmi Salwatorianami w projekcie Słowo Na Jutro oraz z diecezją gliwicką w projekcie Biblia Formatora. "Źrenicą oka" jest dla niej działanie Boga w Apokalipsie sw Jana.

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

Pasterz Wspólnoty

Jestem prezbiterem diecezji bielsko-żywieckiej od 2 czerwca 2001 roku, doktorem teologii dogmatycznej. Pochodzę z Czechowic-Dziedzic. Jestem inicjatorem, a zarazem mianowanym przez biskupa bielsko-żywieckiego Dyrektorem Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Przynależę do Ekipy Krajowej Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) w Polsce. Jestem pracownikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (adiunktem w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości). Z dekretu biskupa pełnię posługę egzorcysty w diecezji bielsko-żywieckiej. Papież Franciszek ustanowił mnie Misjonarzem Miłosierdzia. Interesuję się teologią dogmatyczną i teologią duchowości, duchowością zakonów i wspólnot, teologią niekatolickich wspólnot chrześcijańskich, liturgią i duchowością Kościoła wschodniego.

Głoszę liczne rekolekcje, misje w parafiach oraz prowadzę kursy ewangelizacyjne. Mottem mojego posługiwania są słowa: Będziesz dla nich znakiem i poznają, że Ja jestem Pan (Ez 24, 27c).

Założyciel i prezes „Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni”, w ramach której podejmuje szereg działań na rzecz jedności, wzrostu i odnowy Kościoła. Psycholog, mówca, sekretarz Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Przez kilka lat (2012-2017) ściśle współpracował z ówczesnym biskupem pomocniczym, Grzegorzem Rysiem. Od 2018 roku jest członkiem Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej. Wraz z żoną prowadzi Wspólnotę „Głos na Pustyni”, której członkowie od kilku lat ewangelizują i posługują modlitwą w całej Polsce. Jest autorem książki „Jesteśmy synami Króla”, a także współautorem – wraz z o. Adamem Szustakiem – książki „Błogosławieństwo ma moc, czyli o sile Twojego słowa”. Szczęśliwy ojciec Daniela i Zuzi.

Kapłan archidiecezji warmińskiej, dr hab. teologii, wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Autor książek i artykułów z zakresu demonologii, mariologii i homiletyki. Od lat zajmuje się ruchem charyzmatycznym, z którym jest blisko związany. Aktualnie proboszcz parafii w Stawigudzie.

Jest libańskim katolikiem, maronitą, dyrektorem telewizji satelitarnej Noursat – największej chrześcijańskiej stacji telewizyjnej na Bliskim Wschodzie, która za pośrednictwem satelity Eutelsat nadaje program w języku arabskim na cały świat, kierując się misją głoszenia Ewangelii. Jest również założycielem i przewodniczącym wspólnoty „Rodzina św. Szarbela” oraz zaufanym współpracownikiem antiocheńskiego patriarchy maronitów, kardynała Bécharry Boutrosa Raï, w imieniu którego szerzy kult tego świętego w Libanie i poza jego granicami. Podróżując po całym świecie, daje świadectwo swojej wiary, ewangelizuje i przekazuje orędzia św. Szarbela.

Witek to świecki, charyzmatyczny ewangelizator. Prowadził rekolekcje w całej Polsce, a także w Irlandii, w Niemczech, na Ukrainie, w Chinach. Ma żonę i czwórkę dzieci. Jest świadkiem Boga, który żyje i działa. Mówią o nim, że jest współczesnym Świętym Pawłem i choć on sam mówi, że te słowa są na wyrost, to jednak konferencje, które głosi i rekolekcje, które prowadzi, gromadzą ogromne rzesze ludzi spragnionych Dobrej Nowiny.

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

3 Niebo

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współzałożyciel oraz Prezes Fundacji 24/7 od wielu lat krzewiącej ideę modlitwy i uwielbienia 24/7 w Polsce. Od 8 lat wraz z zespołem przyjaciół zaangażowany w tworzenie Domu Modlitwy Warszawa24, gdzie każdego miesiące trwa Góra Modlitwa, która jest czasem 12 godzinnej ciągłej modlitwy i uwielbienia prowadzonego przez zmieniające się zespoły uwielbienia.

Pragnieniem Maćka jest zobaczyć w miastach w Polsce tysiące ognisk modlitwy, które przepełnią nasz kraj atmosferą uwielbienia dla Jezusa. Głęboko wierzy w to, że miejsce modlitwy we wspólnotach jest źródłem z którego wszystko inne wypływa – ewangelizacja, moc znaków i cudów, dzieła miłosierdzia. Wraz z zespołem zaangażowany jest również w posługę szkolenia i nauczania na konferencjach i rekolekcjach. Mąż Doroty, tata Ani, Hani.

Warszawa 24/7

Żona i mama trzech córek. Lider uwielbienia i autorka pieśni. Nagrała dwie płyty: „Wołaj do Mnie” i „Mimo to”. Autorka książki „Życie Dawida”. Tworzy przestrzeń codziennej modlitwy z uwielbieniem na żywo w Domu Modlitwy w Warszawie. Z zawodu grafik.

Lider wspólnoty „Głos Pana” w Skierniewicach. Z pasją w sercu dzieli się swoim doświadczeniem Jezusa na wielu konferencjach w kraju i na całym świecie. Autor czterech książek m.in. „Rozpal wiarę, a będą działy się cuda”, czy „77 Moc przebaczenia”. Na YouTubie prowadzi piętnastominutowe odcinki z rozważaniem Słowa Bożego zatytułowane „Kwadransik ze Słowem”.

Monika Wieczorek-Bańka jest pedagogiem i psychoterapeutą, absolwentką Ośrodka Szkoleń Systemowych w Krakowie. Odbyła całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i par wraz z modułem psychoterapii psychodynamicznej. Ukończyła studia pedagogiczne (Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie), Studium Teologii Rodziny (Instytut Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie). Współtworzy Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, w którym odpowiada za posługę modlitwą wstawienniczą. Prywatnie żona i mama.

Aleksander Bańka jest liderem Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, filozofem (dr hab. prof. UŚ), politologiem, przewodniczącym Rodziny św. Szarbela w Polsce. Związany z ruchem charyzmatycznym, od lat posługuje modlitwą i na wiele sposobów głosi Ewangelię. Specjalizuje się w towarzyszeniu duchowym (towarzyszenie integralne w nurcie chrześcijańskiego personalizmu). Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, delegat Komisji Episkopatu Polski na inaugurację synodu o synodalności. Prywatnie mąż i ojciec.

Transmisja Live

W cenie dostępu zyskujesz możliwość oglądania transmisji na żywo z Trzeciego Nieba oraz dostęp do nagrań przez 7 dni po zakończeniu wydarzenia (do 17.09).

Koszt dostępu: 120zł

 

kup dostęp

Będą z nami:

będą z nami

Zapraszamy do lektury z poprzedniego forum – niech towarzyszy nam w czasie przygotowania do najbliższej edycji.

Więcej >>

Tak było:

Słowo dla Ciebie

“Czas mocy, czas łaski, czas chwały. "Trzecie niebo" otwiera swoje podwoje. Wyjątkowi goście, poruszające świadectwa i nauczanie, niepowtarzalny styl uwielbienia rodem z tyskiego Centrum Duchowości. Daj się zaprosić. Tam po prostu trzeba być.”

dr hab. Aleksander Bańka

Do rozpoczęcia pozostało:

Piątek, 8 września 2023 r.

Gdzie i kiedy

tagi

Rozpoczęcie

Piątek 8 września 2023 r.
18:00

 

Trzecie Niebo odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach, http://totus-tuus.com.pl/

Jak dojechać >>

Zakończenie

Niedziela 10 września 2023 r.
15:00

 

 

Plan bieżącej edycji Forum opublikowany zostanie w piątek, 8 września.

 

 

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Katowickiej zaprasza

 

Chcesz dołączyć?
Napisz na dajsieporwac@trzecieniebo.pl
a otrzymasz login i hasłoLogin:
Hasło:
 Koszt uczestnictwa:

Promocja cenowa dla zgłoszeń grupowych:
Koszt uczestnictwa dla grupy minimum 4 osoby to 590zł za osobę.


Dla zgłoszeń indywidualnych 700zł (dla małżeństw 650zł) od osoby.
Zapisy trwają do do 20.08.2023 r.