MÓWCY

abp Adrian Galbas

Urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 roku w Zakopanem, a 7 maja 1994 roku w Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteratu.

W 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

12 grudnia 2019 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Biskupem Pomocniczym Diecezji Ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 roku w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku. W diecezji ełckiej był min.: Wikariuszem Generalnym, Przewodniczącym Komisji ds. Architektury i Sztuki, Moderatorem Kurii Biskupiej oraz odpowiedzialnym za formację stałą kapłanów z młodszych roczników święceń.

4 grudnia 2021 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Arcybiskupem Koadiutorem Archidiecezji Katowickiej, a 31 maja 2023 r. po przyjęciu przez papieża rezygnacji biskupa Wiktora Skworca został Arcybiskupem Metropolitą Katowickim. Ingres do Archikatedry w Katowicach odbył się 17 czerwca 2023 r.

W Konferencji Episkopatu Polski jest Przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich oraz członkiem wielu Zespołów, Rad i Komisji.

Aleksander Bańka

Urodzony 13 marca 1979 r. w Tychach filozof (dr hab. prof. UŚ), politolog, przewodniczący Rodziny Świętego Szarbela w Polsce. Związany z ruchem charyzmatycznym, od lat posługuje modlitwą i na wiele sposobów głosi Ewangelię.

Specjalizuje się w towarzyszeniu duchowym (towarzyszenie integralne w nurcie chrześcijańskiego personalizmu). Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, delegat Komisji Episkopatu Polski oraz Komisji Episkopatów Europy na synod o synodalności.

o. Wit Chlondowski

Urodzony 8 września 1980 roku w Rybniku – franciszkanin, doktor teologii dogmatycznej, wieloletni duszpasterz Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” w Cieszynie, wykładowca WSD w Katowicach Panewnikach.
W 2013 r. obronił doktorat pt. „Pneumatologia Raniera Cantalamessy” na KUL (wydany pt. Spełniona Obietnica. Kim jest i jak działa Ducha Święty, Wydawnictwo Zacheusz, Cieszyn 2016).

Wit Chlondowski OFM specjalizuje się w dziedzinach: pneumatologia, teologia charyzmatów i objawień prywatnych, nowe ruchy kościelne, teologia Josepha Ratzingera, ekumenizm.

Krzysztof Demczuk

Urodzony 1 września mąż Uli i tata Noemi, Samuela i Dawida. Ukończył Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył Szkolę Trenerów (Europejskie Ramy Kwalifikacji EQF5 stopień trenerski). Ukończył Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt oddział Krakowski, a także specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP).

Pracuje w Instytucie Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Fundacji Aplica, której jest prezesem. Prowadzi psychoterapię oraz szkolenia i warsztaty dla psychologów, terapeutów ucząc pomocy psychologicznej. Mentor i pedagog oraz mówca konferencyjny. Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi wpierając inne organizacje w budowaniu zespołów.

Pracuje z liderami w ramach Szkoły Liderów, jak również indywidualnie pomagając im stawać się lepszymi, bardziej kompetentnymi i świadomymi. liderem. Głosił w wielu Wspólnotach i Kościołach chrześcijańskich w Polsce i za granicą. Lider Wspólnoty Metanoia. Twórca międzynarodowej konferencji Strefa Zero.

o. Tomasz Gałuszka

Urodzony 4 czerwca 1978 roku w Jarosławiu – dominikanin, historyk średniowiecza, teolog, nauczyciel akademicki, mediewista, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego.

W 2009 r. obronił doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest wicedyrektorem Instytutu Historii i kierownikiem katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pracuje również jako sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem komisji historycznej krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w historii średniowiecza, paleografii, epigrafice łacińskiej. Napisał kilka monografii naukowych i kilkadziesiąt artykułów.

W 2020 r. otrzymał Laur Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w kategorii naukowiec Roku.

Marcin Jakimowicz

Urodził się 1 czerwca 1971 roku. Jest z wykształcenia prawnikiem a z zawodu dziennikarzem, redaktorem “Gościa Niedzielnego”, autorem kilku książek, a także ewangelizatorem i liderem wspólnoty modlitewnej Diakonia Świętej Rodziny. Mąż Doroty, tata Marty, Łukasza i Nikodema. Interesuje go to, co mówi dziś do Kościoła Duch Święty.

Autor kilkunastu książek, w tym książki „Radykalni” zawierającej poruszające wywiady z Tomaszem Budzyńskim, Darkiem Malejonkiem, Piotrem Żyżelewiczem i Grzegorzem Wacławem „Dzikim”. Wywiady z czołowymi muzykami rodzimego undergroundu i ikonami kultury niezależnej, którzy przeżyli nawrócenie i publicznie przyznawali się do wiary w Boga stały się rychło bestsellerem i sprzedały się w kilkudziesięciotysięcznym nakładzie.

Marta Miłuńska

Wokalistka, lider i założycielka Projektu Przebudzenie. Od 2004 jako lider prowadzi modlitwę uwielbienia, warsztaty wokalne, warsztaty uwielbienia w różnych miastach w Polsce.

Jej wizją jest uwielbienie pełne pasji dla Boga, skupione na żywym podążaniu za Nim, pokorne w relacji z kościołem. Związana z nauczaniem Ulfa Ekmana, pełnego wiary w Bożą obecność w życiu każdego wierzącego. Absolwentka Szkoły Biblijnej w Szwecji. Założycielka ogólnopolskiej proroczej szkoły uwielbienia, specjalizującej się w profesjonalnej nauce oddawania Bogu chwały w muzyce i przez muzykę.

Razem z mężem prowadzi katolicką, charyzmatyczną wspólnotę Betlehem. Na co dzień psychoterapeuta, żona i mama trzech uczniów Chrystusa.

s. Bogna Młynarz

Urodziła się w 1970 r. w Krakowie i tu ukończyła Liceum Plastyczne, a potem wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Studiowała w UP JPII i obroniła doktorat z teologii duchowości. Jej największą pasją jest głoszenie stąd głosi liczne rekolekcje i konferencje na temat duchowości, a także prowadzi bloga.

Robi, co się da, by ludzie poznali prawdę o Bogu, który z miłości do człowieka stał się człowiekiem i ma ludzką duszę. Skutkiem tego działania jest rozwijający się od 2021 r. ruch „Solaris” – ruch odnowy dusz ludzkich w duszy Jezusa.

Michał Nikodem

Mąż Agnieszki, tata Grzesia, Basi i Emilki. Od 1997 r. – po mocnym doświadczeniu osobistego nawrócenia na Kursie „Filip” – współtworzy Wspólnotę „Chefsiba” w parafiach na warszawskim Ursynowie razem z przyjaciółmi, znajomymi i częścią rodziny. Od maja 2016 r. służy jako lider Wspólnoty, jest też związany z Apostolskim Ruchem Wiary, Stowarzyszeniem Edukacyjnym Integracja i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni”.

Z wykształcenia – dziennikarz, (absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW), pracuje zawodowo jako dziennikarz telewizyjnej stacji informacyjnej. W 2011 r. wraz z żoną i grupą kilkunastu osób z „Chefsiby” ukończył roczny kurs Szkoły Biblijnej Ulfa Ekmana „LOBC” w Uppsali. Mówca konferencyjny i rekolekcyjny, konferansjer, mistrz ceremonii, tłumacz, pasjonat komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych.

Karol Sobczyk

Szczęśliwy ojciec Daniela i Zuzi. Założyciel i prezes „Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni”, w ramach której podejmuje szereg działań na rzecz jedności, wzrostu i odnowy Kościoła.

Psycholog, mówca, sekretarz Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.

Od 2018 roku jest członkiem Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej. Wraz z żoną prowadzi Wspólnotę „Głos na Pustyni”, której członkowie od kilku lat ewangelizują i posługują modlitwą w całej Polsce. Jego służba na rzecz odnowy charyzmatycznej oraz jedności chrześcijan, zaowocowała międzynarodową współpracą z Charismatic Leaders Fellowship (Augusta, USA), a także z instytutem Centro Pro-Unione (Rzym, Włochy), gdzie wspiera wypracowywanie dialogu pomiędzy rzymskimi katolikami i chrześcijanami wolnymi (non-denominational Christians). Od 6 lat jest przedstawicielem Ogólnopolskiego Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych przy Zespole ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz od 2020 roku jest członkiem zespołu Krajowej Służby Komunii CHARIS w Polsce. Od 2024 roku wchodzi w skład Rady ds. modlitwy uwielbienia przy Zespole Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Od 2023 roku członek zarządu „Gathering in the Holy Spirit”, inicjatywy wypracowującej światowy dialog pomiędzy Kościołem katolickim, a Nowymi Kościołami Charyzmatycznymi w Rzymie.

Monika Wieczorek-Bańka

Prywatnie jest żoną i mamą, a zawodowo pedagogiem i psychoterapeutą. Absolwentka Ośrodka Szkoleń Systemowych w Krakowie. Odbyła całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i par wraz z modułem psychoterapii psychodynamicznej. Ukończyła studia pedagogiczne (Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie), Studium Teologii Rodziny (Instytut Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie), kurs NPR – metoda Rötzera (INER). Prowadzi terapie indywidualne oraz terapie rodzin i par (praca pod stałą superwizją). Przez wiele lat, w ramach wspólnoty Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii pw. bł. Karoliny w Tychach, odpowiadała za formację osób posługujących modlitwą wstawienniczą. Obecnie posługuje we wspólnocie Rodzina Świętego Szarbela.

Daniel Wojda

Urodzony w 1989 roku w Łowiczu studiował ilozofię na Akademii Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie oraz teologię na PWTW Bobolanum w Warszawie. Pracował w Szkole Kontaktu z Bogiem prowadząc rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży. Przez wiele lat formował się w zakonie jezuitów.Jest pomysłodawcą i założycielem „Pogłębiarki” – internetowego ruchu medytacyjnego oraz „Drogi Abrahama” – ekstremalnej wyprawy wyłącznie dla mężczyzn. Prowadzi medytacje online i publikuje na Youtube (kanał Pogłębiarka).

Marcin Zieliński

Urodzony 30 września 1992 r. w Skierniewicach lider tamtejszej wspólnoty „Głos Pana”. Z pasją w sercu dzieli się swoim doświadczeniem Jezusa na wielu konferencjach w kraju i na całym świecie. Ewangelizator i charyzmatyk głoszący dobrą nowinę o Jezusie w kraju i za granicą.

Jest twórcą popularnych podcastów na platformie YouTube, takich jak „Rozpal wiarę” i „Kwadransik ze Słowem. Jest cenionym autorem licznych książek o tematyce religijnej, wśród nich takich jak: „Rozpal wiarę, a będą działy się cuda”, „77. Moc przebaczenia”, „To Bóg uzdrawia i czyni cuda. O marzeniach, słabości i potędze Bożego działania”.

Inicjator i organizator masowego uwielbienia pod nazwą „Chwała Mu”.

UWIELBIENIOWE FORUM LIDERÓW

DAJ SIĘ PORWAĆ
ZAREJESTRUJ SWÓJ UDZIAŁ!
ZEMBRZYCE
6-8 WRZEŚNIA 2024