Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 8 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczestnika Uwielbieniowego Forum liderów i wspólnot charyzmatycznych TRZECIE NIEBO (dalej TN) jest Rodzina Świętego Szarbela przy Parafii bł. Karoliny Kózkówny z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Tischnera 50.
  2. Dane osobowe uczestnika TN przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestniczenia w TN odbywającym się w dniach 6-8 września 2024 r. w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Totus Tuus w Zembrzycach organizowanych przez Rodzinę Świętego Szarbela przy Parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2. Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz 6 ust 1 pkt b rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).
  3. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania m.in.: organizatorom i prowadzącym TN, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, dostawcy usług hostingowych, podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe, ewentualnemu ubezpieczycielowi. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia zakończenia TN, natomiast w przypadku wpłaty opłat za TN za pośrednictwem podmiotu płatniczego przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach podatkowych, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym realizowane było TN.
  6. Rodzice / Opiekuni prawni niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik posiadają prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Rodzice / Opiekuni prawni niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik mają prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  8. Podanie przez rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletniego uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapisu i uczestnictwa w organizowanym przez nas TN.
  9. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.