PROGRAMProgram wydarzenia zostanie opublikowany wkrótce.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

UWIELBIENIOWE FORUM LIDERÓW

DAJ SIĘ PORWAĆ
ZAREJESTRUJ SWÓJ UDZIAŁ!
ZEMBRZYCE
6-8 WRZEŚNIA 2024