TRZECIE NIEBO 2024

Uwielbieniowe forum liderów i wspólnot charyzmatycznych

TRZECIE NIEBO to weekendowe uwielbieniowe forum liderów i wspólnot charyzmatycznych, w trakcie którego chcemy spotkać się jako liderzy i przedstawiciele różnych środowisk ewangelizacyjnych i grup modlitewnych.

Celem tego spotkania jest wspólne doświadczenie Bożej chwały. Chcemy także, aby TRZECIE NIEBO było okazją do dzielenia się świadectwem wiary i budowania więzi między naszymi wspólnotami.

Wszystko to dzięki głębi Słowa Bożego, głoszonym świadectwom, nauczaniom i pełnej mocy modlitwie uwielbienia oraz intensywnemu przeżyciu liturgii.

Nie czekaj, zarejestruj się na wydarzenie i daj się porwać!

TRZECIE NIEBO oznacza najwyższy stopień zachwytu, doznanie Bożej chwały, doświadczenie obcowania z Bogiem i jego aniołami, przedsionek wieczności niemożliwy do osiągnięcia przez człowieka jego przyrodzonymi siłami, ale owoc porwania przez łaskę.

TRZECIE NIEBO, to w terminologii dawnego judaizmu określenie raju lub miejsca szczęśliwości, siedziba Boga – tak zwane niebiosa duchowe. Benedykt XVI, komentując doświadczenie trzeciego nieba, które stało się udziałem św. Pawła (por. 2 Kor 12, 2), mówi o szczególnym, niewyrażalnym słowami przeżyciu, silnej i głębokiej kontemplacji, w której Pan całkowicie pochwycił Apostoła i przyciągnął go do siebie”.

Zobacz jak było:

UWIELBIENIOWE FORUM LIDERÓW

DAJ SIĘ PORWAĆ
ZAREJESTRUJ SWÓJ UDZIAŁ!
ZEMBRZYCE
6-8 WRZEŚNIA 2024